نقش مشاوران در کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای استان

نقش مشاوران در کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای استان

به گزارش ایلام ٢۴،دکتر «فروزان افسرده» با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در مرکز مشاوره انتظامی استان در راستای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت روان تقدیر و اظهار کرد: سالم سازی محیط عمومی و برقراری سلامت اجتماعی بیش از هر چیز مستلزم تعامل هدفمند با سازمان‌ها وسطوح مختلف جامعه است. وی گفت:

آخرین اخبار